Despre mine

Fotografia mea
Mangalia, Constanta, Romania
Sunt un simplu om căruia i s-a dat FAVOAREA să fie copilul lui Dumnezeu! Am fost creată ca să-I aduc Regelui Regilor laudele mele, să-I aduc închinarea mea. Sunt pusă deoparte să-I slujesc Domnului și e cea mai mare onoare pt mine să fiu un închinător al Său! Laudele Îi aparțin numai Lui!

duminică, 2 noiembrie 2014

Cântecul din inima mea

Ce este închinarea? Nu de definiții am nevoie, nici de cuvinte, nici filozofii... vreau să știu ce este închinarea dincolo de toate teoriile noastre umane, vreau să știu de unde vine, cum mă provoacă, când să mă închin,  ce se întâmplă după aceea, unde este direcționată închinarea mea?
... Par  întrebările unei crize existențiale, dar cred că dacă analizăm cu grijă, realizăm că închinarea este de natură existențială.
Am trecut prin multe experiențe legate de închinare, știu că închinarea nu este un eveniment, nu se creează, nu este o manipulare emoțională a momentului, închinarea este despre Dumnezeu și intimitatea personală cu El.
Mi-am dorit mereu să fiu aproape de Dumnezeu, L-am căutat și cu cât mă maturizez, realizez că am nevoie și mai multă de El. În căutarea mea,  I-am învățat „obiceiurile”. Unul din cele mai obișnuite este că mă surprinde de fiecare dată în felul cum comunică cu mine. Dumnezeu este într-un anumit sens, imprevizibil, sau Previzibil? El a spus: „ Eu sunt cu voi....” Credem noi asta? Când ne rugăm, când Îi aducem închinarea noastră, credem că este cu noi? Sau credem că este nevoie de un ritual ca El să apară, să faci un efort ca să-L convingi... Mai întâi să cânți vre-o 10 cântece alese cu grijă, să nu uiți să închizi ochii- asta e ca o „vrajă”, dacă închizi ochii, vei simți ceva furnicături pe șira spinării... Cred că dacă am conștientiza cuvintele Lui, „ Eu sunt cu voi”, închinarea noastră ar fi reală, fără prefăcătorie, fără să ai motive să mulțumești auditoriu, sau să te autosatisfaci, abuzând de darurile care oricum tot de la Dumnezeu le ai... Închinarea ar fi doar închinare- fiindcă știi că El este prezent și tu stai (locuiești) în prezența Lui de har și splendoare. Când El este prezent, asta înseamnă TOTUL!!! Poala Hainei Lui umple Templul!
Am experimentat în repetate rânduri  închinarea în duh și adevăr... de fiecare dată am simțit că Cerul cântă același cântec care fremăta în inima mea! Și de aici am dedus că inima Tatălui cântă! Odată, chiar am auzit în spirit cum cântă un cântec de victorie necurmat peste copiii Lui. Avem un Dumnezeu muzical...  Sunetul Cerului este muzica închinării sfinților, a ființelor cerești, care nu se opresc din a lăuda pe Cel ce șade pe Tron! Cum ar fi dacă Pământul ar răsuna de laude? Cum ar fi sunetul Pământului? Te-ai gândit vreodată că laudele tale, cântecul din inima ta, poate să aibe rezonanță în cer? Sau și mai extravagant: te-ai gândit că Dumnezeu ar putea să fredoneze cântecul tău? Da, să îi auzi pe îngeri șușotind: „ Regele cântă acum cântecul favoritului X... hmm, destul de bun, și dacă El a ales să-l cânte, atunci înseamnă că închinarea favoritului x a atins inima Lui”
Suntem creați să ne închinăm Creatorului! Avem identitate de Sus... închinarea este în natura noastră. Chiar dacă vine din supranatural, închinarea este naturală, este cântecul din inima ta. Acel cântec  care te reprezintă și care mișcă inima lui Dumnezeu, care Îl provoacă să cânte și să-și reverse revelațiile în așa fel încât Cerul să invadeze Pământul!

Nu întelegi? Când  tu cânți, El cântă! Când Cerul cântă, Pământul trebuie să răsune de gloria Lui!

joi, 22 mai 2014

Izvoarele Închinării

Izvoarele Închinării!( Cântarea Cântărilor 4: 12-15)

Când vorbim despre închinare, cu siguranță mulți dintre noi, spiritualizăm momentul, gândindu-ne la ceva foarte serios, sobru, maiestuos și plin de reverență... Așa este! - Nu vreau să vă contrazic, dar cred că închinarea își găsește rădăcina în IUBIRE!
Ce este închinarea?  - “ Închinarea reală sfidează orice definiție, ea nu poate fi decât experimentată.”-  spunea Morris Smith.

 Închinarea este o expresie plină de dragoste a inimii cuiva, la prezența manifestată a lui Dumnezeu. Eu cred că închinarea se naște din iubire și este un răspuns la Iubire!
Solomon, în Cântarea Cântărilor, vorbește de dragoste într-un mod atât de pasional, încât nu te-ai gândi că această carte face parte din cărțile Bibliei. Dar dragostea a fost ideea lui Dumnezeu. Solomon scoate în evidență particularități ale dragostei care ne fac să înțelegem închinarea mai profund.  Intimitatea este simbolul unui legământ dintre bărbat și nevasta lui, care parafrazează iubirea dintre Mireasă (Biserică) și Mire (Cristos). Femeia reprezintă Biserica, iar barbatul, pe Cristos. Intimitatea definește ce trebuie să se întâmple între Biserică și Cristos. Biserica este trupul lui Cristos. Închinarea este intimă, profundă, interioară!
Metaforic, în Biblie, apa reprezintă închinarea. Solomon descrie femeia ca pe un „izvor închis, o fântână pecetluită...”(Cânt. 4:12) să ne facă să înțelegem că avem izvoare(închinare) ascunse în noi. Trebuie să găsim aceste izvoare înăuntru nostru. Scriptura spune că „Cel ce crede în Mine, din inima lui ( dinăuntrul lui) vor curge râuri de apă vie.”-(Ioan 7:38)
Închinarea este în tine! Ai fost creat cu identitatea de a te închina, din tine curg râuri, ape vii, eliberează apele închinării din tine pentru iubitul inimii tale- Isus! Închinarea care curge din interior, este expresia închinătorilor Noului Legământ. – „Dar vine ceasul, și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr; fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl.”-(Ioan 4:23)
 Închinarea atinge inima lui Dumnezeu.  Femeile au capacitatea să capteze atenția lui Dumnezeu prin închinarea lor extravagantă. Când Isus era la masă cu Simon leprosul și cei 12 ucenici, în momentul în care o femeie a intrat în încăpere cu un vas scump de alabastru, l-a spart și l-a turnat pe capul Mântuitorului, toată atmosfera din acea încăpere s-a schimbat. Mireasma închinării ei scumpe, a umplut locul. Cei din acel loc, au considerat-o risipă, dar Isus a apreciat-o în așa măsură, încât a spus că această femeie va fi pomenită ori de câte ori se va vesti Evanghelia. Închinarea ta extravagantă va cuceri inima lui Dumnezeu. Chiar dacă va avea împotrivitori, Îi va face placere Lui, și e tot ce contează! Femeile au capacitatea de a elibera gloria lui Dumnezeu din cauza intimității spirituale pe care o manifestă în relație cu Cristos. Chiar acum, tu porți o încărcătură a gloriei lui Dumnezeu, o greutate de slavă care eliberează scopul Lui pentru viața ta.
Deschide-ți fântânile, lasă-ți izvoarele închinării tale extravagante să curgă, sparge vasul de alabastru, lasă ca închinarea ta să parfumeze locul. Isus a spus că Maria „l-a uns” în vederea înmormântării Lui...poate că în viața ta sunt situații „moarte”, fără speranță, situații imposibile... Tot ce trebuie să faci este să spargi vasul închinării tale, să spui: „da, sunt moarte, dar am de gând să schimb atmosfera, să fac acest loc al neputinței să fie plin de mireasma închinării mele!” Închinarea are parfum  și schimbă atmosfera! Cea mai parfumată închinare este aceea care se naște din zdrobire...  Motivul pentru care percepi ungere și putere în închinarea cuiva, nu este pregatirea lui, ci zdrobirea inimii lui. Puterea vine din interiorul tău, din zdrobire! Dacă vrei să vezi o închinare reală, privește la oamenii care au fost zdrobiți. Cei care au avut parte de cele mai multe zdrobiri, au produs parfumul cel mai puternic al închinării lor. Situatiile zdrobitoare prin care treci își va împrăștia mireasma și va provoca izvoarele să iasă din tine...
„Și am auzit un glas din cer ca vuietul multor ape și ca sunetul unui vuiet puternic...”(Apoc.14;2)

Închinarea are izvoare în tine și este ca sunetul multor ape.... Lasă apele vii să curgă!