Despre mine

Fotografia mea
Mangalia, Constanta, Romania
Sunt un simplu om căruia i s-a dat FAVOAREA să fie copilul lui Dumnezeu! Am fost creată ca să-I aduc Regelui Regilor laudele mele, să-I aduc închinarea mea. Sunt pusă deoparte să-I slujesc Domnului și e cea mai mare onoare pt mine să fiu un închinător al Său! Laudele Îi aparțin numai Lui!

miercuri, 30 septembrie 2009

Strigatul inimii unei femei
Îşi dorea echilibru. Ochii ei erau plini de lacrimi, amintindu-şi că, odinioara, ştia să râdă, că era o persoană agreabilă. Încă îi suna în urechi râsul cristalin şi o umbră de zambet îi apăru pe chip. Dar licărirea se ofili repede. Două cute adânci îi crestau fruntea. Ştia că nimeni nu vrea ce are ea de oferit: o inimă zdrobită. Încercă să mascheze tristeţea cu fond de ten şi blush, dar ochii o trădau, erau în permanenţă umezi. Se simţea ca un animal hăituit şi nu ştia unde să găsească un loc să-şi odihnească sufletul. Frica îi paraliza intenţia de a se purta normal. Dar ce era normal? Totul în jurul ei era străin. Încercă să găsească din priviri lucruri cunoscute, stabile, care altădată îi ofereau siguranţă. Of, avea “rău de mare”…totul îi fugea de sub picioare şi era aruncată de colo colo. Furtuna din viaţa ei sfărâmase toată încrederea în ea. Era singură! Singură în faţa uraganului de probleme. Ce o să facă? Unde o să se ducă?…Tremura. Nu ştia dacă de frig sau de teamă. Înaintea ei se deschidea o mare prăpastie a necunoscutului. Privea înapoi cu încăpăţânare să găsească în amintiri ceva de care să se agaţe şi să spună: “e doar un coşmar, mă voi trezi şi totul va fi ca înainte!”…dar nu vedea decât priviri reci şi judecătoare. Parcă îi ştia pe oamenii aceştia…nu, se înşelase, erau doar asemănări. Simţea că nu poate să reusească singură. Niciodată nu i-a plăcut să fie singură, dar acum singuratatea era tovarăşa ei de drum. Ştia în adâncul ei că nu fusese destinată să fie singură, că aparţinea cuiva…dar cui??? De ce i se întâmplau toate astea? Pieptul i se zguduia de plâns. Şi dacă aparţine cuiva, de ce nu este lângă ea, acum când are aşa de mare nevoie ca cineva să-i fie alături, acum când prăpastia e doar la un pas de ea?
Trebuia să gândească repede şi să ia o decizie. Se ridică de jos şi-şi aşeză rochia şifonată, îşi şterse lacrimile cu podul palmei şi îşi trecu degetele subţiri şi tremurânde prin părul rebel. În privirea ei era demnitate. Buzele i se strâmbau încercând să ascundă plânsul care era gata să pornească. Era frumoasă! Ochii îi erau limpezi şi îi străluceau. Părea mai înaltă ca de obicei. Obrajii îi erau înbujoraţi de plâns şi părul îi flutura, conturându-i forma feţei. Îşi închise pentru o clipă ochii, anticipând un pas în necunoscut…va merge înainte! Orice ar fi, nu va abandona! Nu statea în firea ei. Era o fiică a Cerului, a Dumnezeului Preînalt. Nu îşi putea permite să dea înapoi şi să renunţe la chemarea ei. Fiecare por al ei striga: “Îmi voi împlini destinul!” Nu mai părea fetiţa pierdută şi neajutorată, era o femeie hotărâtă! Ştia ce vroia! Ştia că locul ei nu este în furtună, în nesiguranţă…Ştia că are un destin şi era hotărâtă să-l împlinească!
O rază de soare penetra stratul gros de nori şi lumina chipul ei angelic. Surâse cald, făcând primul pas înainte…nu ştia când, nu ştia cum, dar…îşi găsise echilibrul în Dumnezeu!

Luminiţa Ciuciumis

Strigatul inimii unui barbat
ss…simţea miros de verde crud

Privea în gol. Era vizibil iritat. Încerca să alunge gândul, dar revenea teribil de enervant. Oare greşise? Dar cum? Cel mai mult îl irita incertitudinea. Îşi spunea că a acţionat raţional şi matur… nici el nu era sigur, dar în orgoliul lui de bărbat, prefera să creadă aşa. Îi spusese cuvinte grele şi aproape că nu se recunoştea văzându-şi bucuria răutăcioasă. Îi vedea chipul luminos, cum îşi schimbă culoarea devenind palid, în timp ce primea vorbele lui aspre ca şi pumnalele în inimă. Zâmbetul ei trist îi revenea mereu în minte. Nu spusese nimic, doar l-a ascultat tăcută încercând să nu arate ce simte. Asta îl enerva peste măsură. Ar fi vrut să o vadă că imploră, că plânge, sau măcar să-i răspundă la fel de răutăcios. Dar, ea, nu. Tăcea. şi tăcerea ei o îmbrăca într-o aură de demnitate. Îşi repeta în minte cuvintele tăioase pe care i le spusese intenţionat şi se gândea cum ar fi reacţionat el în locul ei. Brusc, se înroşi la faţă. “Doamne, sunt un doboitoc, am rănit-o cu bună intenţie…”, gândea el, şi scaunul în care stătea nu îl mai încăpea de agitat ce era. “Dar şi-a căutat-o cu mâna ei. Cum a putut măcar să-i treacă prin gând că aş putea să mă uit la ea? Adică…nu ştiu, este frumoasă, poate e şi deşteaptă, dar…nu e pentru mine.” Se liniştea singur gândindu-se că a procedat bine, dar nu putea să vadă decât privirea ei blândă, aproape în lacrimi. Îi venea să urle. Dacă nu ar fi fost în public, poate că s-ar fi răzbunat pe vreo uşă, lovind-o. Bătea cu piciorul în scaun într-un ritm din ce în ce mai alert, fapt care îi dovedea nervozitatea. Bătrânul de vizavi cu ochelarii pe nas îşi opri privirea asupra lui… Se opri din bătut intimidat şi schiţă un zâmbet politicos.”…plictiseala asta, nu ştiţi cât mai durează până ajungem?”…Bătrânul zâmbi şi îngăimă înţelept: “Eh, dacă aş mai fi tânăr şi de aş avea mintea de acum…nu aş mai repeta greşelile tinereţii”, râdea înfundat ca şi cum ştia el ce spune. “Ce-i cu bătrânul ăsta? De unde ştie el la ce mă gândesc eu?” Ar fi vrut să-şi vadă faţa în oglindă să se vadă cât de surprins era. Oare gândurile îi erau scrise pe frunte, libere să le vadă oricine? Zâmbetul i se transformă într-o grimasă şi se întoarse în scaun încercând să pară preocupat. Prefera să privească pe geam.

Era cald şi tocmai treceau printr-un lan copt de grâu. Privirea lui aţintită, emitea imagini şi filmul copilăriei lui începu să se deruleze înaintea ochilor lui…Se revedea copil, alergând cu băieţii prin lanul de grâu în sat la bunica. Vacanţele acelea erau cele mai fericite din viaţa lui. Câte năzdrăvănii nu a mai facut! Seara se plimba prin lan şi îi plăcea să mângâie spicele şi să le simtă în palma lui. Pierdea ore întregi privind valurile lanului uscate de vântul fierbinte de vară. Se legăna împreună cu ele şi memoriile copilăriei lui fericite, prezentă pe peliculă, prima lui iubire. Tresări şi inima i se strânse. În acelaşi timp, îşi dorea ca aceste imagini să rămână, să-şi stingă dorul. O căldura îi învălui tot corpul şi simţi că nu va mai putea să se ridice din scaun. Era moale. Nu putea să nu-şi amintească cât de mult a iubit-o. Era fericit numai când îi vedea surâsul. Când privirea ei albastră se încrucişa cu a lui, aproape că uita să vorbească. Devenea stângaci sau poate de-a dreptul prostuţ. Dar ea îl prefera aşa, era prostuţul ei. Simţea că ea putea să scoată tot ce e bun din el. “De ce mi-ai luat-o, Doamne? De ce?” Pieptul era gata să îi explodeze. Încă mai simţea acea durere a pierderii strângându-i inima ca o gheară de fier. Trecuseră şapte ani. Încă nu o putea ierta pentru că-l lăsase singur. Fălcile i se încleştaseră şi făcu un gest de neputinţă. Nu se mai putea face nimic. Plecase Acasă…Dar cine are nevoie de femei? Of, ştia că se minte singur. Simţea rana încă deschisă în inima lui. Niciodată nu se cicatrizase. Nu şi-a permis asta, simţea că o trădează dacă o uită. Avea 28 de ani şi totul se terminase înainte de a începe. Nu vroia nici măcar să încerce să iubească din nou. Timpul pentru inima lui se oprise în loc în urmă cu şapte ani.

“Şi acum, tocmai acum, şi-a găsit fata asta să mă observe?” Se retrase într-un colţ iritat, îşi încrucişă mâinile în sân , aşa cum vedea la mama-sa când era nervoasă pe ei. Se încruntă zicându-şi că are toată dreptatea din lume că a respins-o. Încerca să-şi justifice că a făcut bine că s-a purtat urât cu ea şi să găsească ceva care să o incrimineze, să-i scoată dreptatea la lumină. Dar nu găsea nimic ce să-i reproşeze. “Sigur ea e de vină!Da, da..” Când şi-au luat rămas bun, ea doar l-a îmbrăţişat şi nu a spus nimic. I-a simţit tremurul corpului şi faţa ei era scăldată de o expresie plină de bunătate. Zâmbea cald….atât de cald că-l apucă fierbinţelile. Era atât de diferită de “iubirea lui albastră”. Părea atât de fragilă şi de vulnerabilă, dar ascundea un caracter de luptătoare. Era o supravieţuitoare! Toţi aveau o părere foarte bună despre ea şi nu erau puţini băieţii care îi dădeau târcoale. Se foi în scaun puţin deranjat. Dar ea, era total dezinteresată. Avea un ţel şi ştia că încet o să ajungă la el. Ştia şi că avea un preţ de plătit pentru asta…dar trăia fiecare zi la rândul ei, privind înainte. Oare cum fusese atât de prostuţă încât să-şi oprească privirile tocmai pe el? Nu putu să nu se simtă satisfăcut în orgoliul lui masculin şi ochii începură să-i sclipească.” Aşa-i trebuie! NU trebuia să…să ce????” Ea nu-i spusese niciodată nimic. Dar el ştia că-l place. Nu putea să se gândească la ea decât ca la o simplă prietenă. “Iubirea lui albastră” încă îi poseda sufletul. Nu era prima fată pe care o respinsese de când…de fapt le respinsese pe toate. Ar fi putut să se simtă satisfăcut, dar o tristeţe adâncă îi cuprinse inima. Nu mai putea să continue aşa.

Dintr-o dată se simţea la capăt de drum. Trebuia să-i dea drumul. Inconştient, lacrimile au început să se prelingă pe obrajii lui.Ar fi vrut să se mai poată face ceva, dar era în van…Se întoarse jenat să nu-l vadă careva. Dar nu mai conta. Acum ştia că greşise…toţi anii aceştia… i-a risipit. Se purtase mişeleşte cu o persoană care nu ii făcuse decât bine. Nu avea nici un motiv să-i spună răutăţile acelea, să se răzbune pentru toată neputinţa lui în faţa dispariţiei “iubirii lui albastre”. De fapt se razbuna pe el. Nu mai putea să continue aşa. Trebuia să-i dea drumul, să pună capăt trecutului cu toate fantomele lui. Un trecut care îi afecta viitorul într-un mod negativ. Cum de fusese atât de orb în toţi aceşti ani? Cum putuse să fie atât de crud cu el şi cu ceilalţi? Îi curgeau lacrimile necontenit dar nu-i mai păsa.

Inima lui a început să strige la Dumnezeu şi de-odată…
Simţea miros de verde crud, de cer senin, de fericire…Era pentru prima dată, după şapte ani, când simţea că respiră aer proaspăt, că inima începe să-i bată în ritmul prezentului pe care îl ignorase până acum. Era liber! Liber să iubească din nou. Liber să trăiască liber! Tot mai departe, ca un ecou din adânc…imaginea “albastră” se pierdea în neant:” adio, adio, adio…” Pentru un moment inima lui se opri în loc, dar noua lui viaţă era mai puternică de data aceasta. Trăia prezentul! Şi începuse să viseze la viitor, la ceea ce Dumnezeu va avea pentru viaţa lui.

Te las să pleci “iubirea mea albastră”, te las să pleci de tot. Îţi fac cu mâna din fereastră şi-ţi spun ADIO! Adio, scumpa mea “iubire albastră”…

Luminiţa Ciuciumiş

Jurnal de toamna

...Septembrie. Iubesc luna septembrie. Soarele este caldut si razele lui imi mangaie fata, marea e asa de tacuta... doar cate un strigat de pescarus ii mai unduie oglindirea. Simt o blandete in jur, ceva care e aproape de nevoia sufletului meu...Bunatate?! Toata agitatia a disparut, totul s-a linistit brusc si doar natura mai are ceva de spus: e atata pace, atata liniste...O alta fateta a naturii mi se dezvaluie inaintea ochilor...si e mirific. Pomii isi arata un alt look, si cu noul lor make up ne zambesc, nevrand sa ne divulge Salonul lor de frumusete. Isi accepta transformarea...incet, incet, din ce in ce mai frumos colorati, se indreapta cu demnitate si o stralucire Royala catre...o noua viata!
Ar trebui sa invatam de la ei, din frumusetea maturitatii lor...ei stiu totdeauna ce sa faca in circumstantele existentei lor...se supun CREATORULUI!
Ma gandesc...seman cu doamna Toamna, doar ca trebuie sa mai lucrez la partea cu acceptarea situatiei. Sa invat ca orice etapa a vietii, e data de Dumnezeu si sa gasesc frumusetea ei...
Am patruzeci de ani. Am lacrimi in ochi pentru ca nu a fost usor sa ajung aici, dar am ajuns prin Gratia Lui. Si e minunat! Nu toate au fost perfecte si poate nu vor fi nici de acum incolo. Vreau sa incetez sa mai privesc la cat pot eu, pentru ca as fi dezamagita continuu. Imi ridic ochii spre munti...de unde imi va venii ajutorul. Privesc la Domnul care a creat cerurile si pamantul, Cel care tine in mana Lui "anotimpul" meu. Si vreau sa invat de la El, cat de frumos poate fi, sa traiesti prezentul.
A "accepta" nu inseamna a "te resemna" ci inseamna sa porti vesmantul destinului tau in orice vreme.
...Iubesc Septembrie. Seamana cu haina sufletului meu si se pare ca-mi sta foarte bine!