Despre mine

Fotografia mea
Mangalia, Constanta, Romania
Sunt un simplu om căruia i s-a dat FAVOAREA să fie copilul lui Dumnezeu! Am fost creată ca să-I aduc Regelui Regilor laudele mele, să-I aduc închinarea mea. Sunt pusă deoparte să-I slujesc Domnului și e cea mai mare onoare pt mine să fiu un închinător al Său! Laudele Îi aparțin numai Lui!

duminică, 11 aprilie 2010

NUMELE LUI DUMNEZEU


Chiar dacă lupta cu mine însămi este mare, vreau să-mi amintesc promisiunile Tale pentru anul acesta. Un an al împlinirii în toate domeniile vieţii noastre, lucrarea Ta cu noi se va desăvârşi. Şi proclam că în Cuvântul Tău este putere de viaţă, puterea de a aduce în fiinţă lucrurile care încă nu se vad, dar care vor veni fără întârziere!
Mă-ncred în Tine, în NUMELE TĂU MARE! Chiar dacă nu văd (încă) drumul, ştiu că Tu conduci pasul meu, că Tu ai croit un drum prin pustie şi râuri în locuri secetoase(Isaia 43:19).
"Acolo se va croi o cale, un drum, care se va numi Calea cea sfântă:"(Isaia35:8)
...poate acest drum nu a existat până acum...dar Tu l-ai croit de dragul nostru, pentru că ne iubeşti, pentru că vrei să intrăm în făgăduinţele Tale, El Shadai!! Ne îmbraci în siguranţă şi ne acoperi în Numele Tău-Iehova Nissi! Tu, ne porţi de grijă şi în Tine orice nevoie este acoperită, Iehova Iire! Porţi pe aripile Tale tămăduirea şi ne vindeci rănile sufletului, căci Tu eşti Iehova Raffa, Cel ce vindecă!
Sufletul meu se proşterne înaintea Ta, ADONAI, şi tot mai mult ia fiinţă în mine dorinţa de a intra în promisiunile Tale, acolo unde sufletul meu se desfată în orânduirile Tale şi pacea curge ca un râu. Şi laudele sunt pentru Împăratul Slavei! Căci Tu dai pace celui ce se încrede în Tine!(Isaia26:3,12)
"Şi lucrul acesta vine de la Domnul oştirilor(Iehova Savaot-Cel ce se lupta pentru mine);MINUNAT ESTE PLANUL LUI şi mare este înţelepciunea LUI!"(Isaia 28:29)
"Unii se bizuiesc pe carele lor, alŢii pe caii lor;
DAR NOI NE BIZUIM PE NUMELE DOMNULUI DUMNEZEULUI NOSTRU."-PS.20:7


Un comentariu: